3 ธ.ค.58 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน
และบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 visual lightby VisualLightBox.com v6.1