วันที่ 4 ธ.ค.58 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 visual lightby VisualLightBox.com v6.1