4 ธ.ค.58 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.เป็นประธานพิธี ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช

 

02 03 04 05 06 010709 10 11 12 13 1420 15 16 17 18 19visual lightby VisualLightBox.com v6.1