วันที่ 8 ธ.ค.58 ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. ได้นำข้าราชการ และแม่บ้าน รร.กสร.ศสร. ร่วมวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 visual lightby VisualLightBox.com v6.1