วันที่ 10 พ.ย. 58 ข้าราชการ รร.กสร.ศสร. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวฯ ประยุกต์ใช้กับ รร.กสร.ศสร. ได้อย่างไร
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา จิตต์สงวน

IMG_3703 IMG_3706 IMG_3715 IMG_3722 IMG_3725 IMG_3728 IMG_3731 IMG_3749 IMG_3803 IMG_3807 visual lightby VisualLightBox.com v6.1