27 พ.ย.58 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
ที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ 22 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

 

IMG_6665 IMG_6671 IMG_6699 IMG_6706 IMG_6713 IMG_6714 IMG_6750 IMG_6759 visual lightby VisualLightBox.com v6.1