30 ต.ค.58 เวลา 0900 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังบัคบัญชาของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด
เป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ย.58

01 02 03 04 05

 

06 07 08 09 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1