วันที่ 2 ก.พ. 59 กำลังพลของ รร.กสร.ศสร. ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร. โดยสภากาชาด จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มารับบริจาค

01 02 03 04 05 06 07 08 visual lightby VisualLightBox.com v6.1