วันที่ 2 ก.ย. 59 เวลา 0930 รอง ผบ.รร.กสร. และคณะฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ ว่าที่นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว
กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทนอธิบดี กรมการปกครอง และคณะ ในโอกาศเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ภาคสนามนอกที่ตั้ง
หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ 23 ณ.พื้นที่การฝึก เขื่อนปราณบุรี

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 visual lightby VisualLightBox.com v6.1