วันที่ 2 ก.ย. 59 เวลา 1300 รอง ผบ.รร.กสร.และคณะ มอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี และชุมชนบ้านวังวน ในพื้นที่การฝึกภาคสนาม อส.จชต.รุ่นที่ ๒๓

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 visual lightby VisualLightBox.com v6.1