วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 0930 ผอ.สน.อส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม สมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. (จชต.) รุ่นที่ 24
ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร. โดยมี รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ให้การต้อนรับ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 visual lightby VisualLightBox.com v6.1