วันที่ 6 ก.ย.59 เวลา 1000 รอง ผบ.ศสร.(1) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. (จชต.) รุ่นที่ 23
โดยมี รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 visual lightby VisualLightBox.com v6.1