วันที่ 9 ธันวาคม 2559 รอง ผบ.รร.กสร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กของหน่วยที่ศาลามาตุลีรังสรรค์ ภายในหมู่บ้าน รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 visual lightby VisualLightBox.com v6.1