รอง.ผบ.นรด.(๒) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกศึกษา หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 30 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16