วันที่ 12 ก.ย.59 เวลา 0900 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.พบปะกำลังพล นายทหาร นายสิบ ทั้งโรงเรียนเพื่อมอบแนวทางการทำงานและชมวีดีทัศน์
สรุปการดำเนินงานในรอบปีของ กองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง และของ รร.กสร.ศสร. ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

001 002 003 004 005 visual lightby VisualLightBox.com v6.1