วันที่ 12 ก.ย. 59 เวลา 1500-1730 รอง ผบ.รร.กสร. ร่วมกับ นายทหาร นายสิบ พลทหาร และ ครอบครัว ร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ณ.ศาลามาตุลี ชุมชน รร.กสร.

001 002 003 004 005 006 007 visual lightby VisualLightBox.com v6.1