วันที่ 13 ก.ค.59 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าซาฟารี ณ อาคารเอนกประสงค์มาตุลี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1