วันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 1830 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. นำข้าราชการ แม่บ้าน รร.กสร.ศสร.
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วังไกลกังวล จว.ประจวบคีรีขันธ์

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 visual lightby VisualLightBox.com v6.1