วันที่ 18 ม.ค.59 เวลา 0800 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และร่วมในพิธีเปิดนิทัศน์การ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน ณ อุทธยานราชภักดิ์

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 visual lightby VisualLightBox.com v6.1