วันที่ 18 ม.ค. 59 เวลา 1530 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 โดย ผบ.ศร. เป็นประธาน

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 visual lightby VisualLightBox.com v6.1