วันที่ 19 ต.ค.59 เวลา 0900 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมกำลังพล รร.กสร.ศสร. ตัวแทน ศร. และ รร.นส.ทบ.
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา และเทคนิคการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ณ หอประชุม ศร.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 visual lightby VisualLightBox.com v6.1