วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๙ รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.เป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ณ บริเวณหน้า บก.รร.กสร.ศสร.โดยมีนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการเข้าร่วมพิธี

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 visual lightby VisualLightBox.com v6.1