วันที่ 21 ต.ค.59 เวลา 0800 ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมข้าราชการ และแม่บ้าน รร.กสร.ศสร.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหารราช 23 ต.ค.59
ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 visual lightby VisualLightBox.com v6.1