วันที่ 22 ม.ค.59 รอง ผบ.รร.กสร.ฯ เปิดการฝึกเดินทางไกล ครั้งที่ 2 ของ รร.กสร.ฯ และร่วมเดินทางไกลกับกำลังพล

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 visual lightby VisualLightBox.com v6.1