เมื่อ 22 ก.ค.59 เวลา 0730 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมข้าราชการ และแม่บ้าน รร.กสร.ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี พล.อ.นพดล วรรธโนทัย เป็นประธาน

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1