วันที่ 23 เวลา 0800 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมข้าราชารและแม่บ้าน รร.กสร.ศสร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระปิยมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 visual lightby VisualLightBox.com v6.1