เมื่อ 25 ก.ค.59 เวลา 1500 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธี สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 visual lightby VisualLightBox.com v6.1