วันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 0930 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 28
ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 visual lightby VisualLightBox.com v6.1