วันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 1100 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต. กองประจำการ ประจำปี 2559 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1