วันที่ 27 มี.ค.59 ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีทำบุญ และมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันสถาปนา รร.กสร.ศสร.

IMG_6060 IMG_6064 IMG_6075 IMG_6124 IMG_6126 IMG_6177 IMG_6179 IMG_6200 IMG_6201 IMG_6216 IMG_6218 IMG_6220 IMG_6245 IMG_6253 IMG_6258 IMG_6260 IMG_6261 IMG_6265 IMG_6269 IMG_6348 IMG_6349 IMG_6353 IMG_6356 IMG_6357 IMG_6361 IMG_6362 IMG_6365 IMG_6367 IMG_6370 IMG_6373 IMG_6375 IMG_6378 IMG_6380 IMG_6384 IMG_6386 IMG_6388 IMG_6390 IMG_6392 IMG_6397 IMG_6402 IMG_6412 IMG_6420 IMG_6442 IMG_6449 IMG_6452 visual lightby VisualLightBox.com v6.1