27 ก.ค.59 เวลา 1600 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธาน ปฐมนิเทศ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ 23 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 visual lightby VisualLightBox.com v6.1