วันที่ 28 ม.ค.58 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. และคณะ ได้นำสิ่งของไปมอบในโครงการ
"กองทัพบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย รร.กสร.ศสร. แจกผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาว
ในเขตพื้นที่ อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน
"

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1