28 ก.ค.59 รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 visual lightby VisualLightBox.com v6.1