ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง  จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามกระเป๋าเจาะ  และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม  หลักสูตร  การฝึกตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑