ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ  และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม  หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) อ่านต่อ