ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddiing)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddiing)