พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุตร - หลาน ศสร.

เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุตร - หลาน ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.