ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ พ.อ.เรืองศักดิ์    แก่นกำจร  รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการ กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ เขื่อนปราณบุรี