พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๒ ณ หอประชุม ศสร.