พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร.

เมื่อ ๓ ก.ค. ๖๑ พล.ต.สุดยอด    พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศ สูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.