พิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ หอประชุม ศสร.