การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต.สุดยอด    พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุม ศสร.