มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑ พ.อ.เกษม   ตราชู เสธ.ศสร. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์