พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๑  พล.ต. สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร.