พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕

 เมื่อ ๑๓ ก.ค. ๖๑ พล.ต. สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ณ หอประชุม ศสร.