พิธีมอบประกาศนียบัติ และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กโทนิก) รุ่นที่ ๓

เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๑  พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัติ และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กโทนิก) รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุม ศสร.