พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.