พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๕

เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๑ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.กสร.ศสร.