พิธีปิดการอบรมหลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐. พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.