ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) และ หลักสูตร นนส. เหล่า ร. ๑ ปี รุ่นที่ ๔๑/๖๐

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) และ หลักสูตร นนส. เหล่า ร. ๑ ปี รุ่นที่ ๔๑/๖๐ ณ หอประชุม ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน

พิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ บก.ศสร.

พิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑  นายกองเอก ศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร.

ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑ พ.อ.อร่าม  เพชรพูลมา  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม รร.กสร.ศสร. โดยมี พ.อ.เกษม  ตราชู เสธ.ศสร. ให้การต้อนรับ